• en
  • ja
  • kh
Menu
Menu
  • en
  • ja
  • kh

អំពីពួកខ្ញុំ

សមាគមន៏សុខាភិបាល Raffles Medical (RMG) គឺជាសមាគមន៏ឯកជនឈរមុខគេក្នុងវិស័យថែរក្សាសុខភាពនៅអាស៊ី។ ការប្រតិបត្តិការរាល់បណ្តាមូលដ្ឋានសុខាភិ បាលនៅ 14 ទីក្រុងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី, ចិន, ជប៉ុន, វៀតណាម និងកម្ពុជា។ RMG គឺជាសមាគមន៏សុខាភិបាលឯកជនមានតែមូយគត់ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាកម្មសិទ្ធិនិង ដំណើរការប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរូមបញ្ជូលដូច ជា គ្លីនិកគ្រួសារ គ្លីនិកធ្មេញ សេវាកម្មធានារាប់រ៉ង គ្លីនិកវិជ្ជាសាស្រ្តរបស់ជនជាតិ ជប៉ុន។ គ្លីនិកវិជ្ជាសាស្រ្តបុរាណចិន និងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈវិជ្ជាសាស្រ្ត

ត្រូវបានកង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1976 មានពីរគ្លីនិកនៅមជ្ឍមណ្ឌលប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់ពេលនេះ សមាគមន៏ RMG បានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនិងដៃគូជាង 7000 នាក់ ដែលកំពុងបម្រើអ្នកជម្ងឺចំនួន 2លាននាក់។ ចំនួនបុគ្គលិកសរុបរបស់ សមាគមន៏ Raffles Medical បច្ចុប្បន្នគឺ 2.500 នាក់ ក្នុងនោះមានវេជ្ជបណ្ឌិតចំនូន 400 នាក់។

សមាគមន៏ Raffles Medical មានមោទនៈភាពក្នុងការថែរក្សាយ៉ាងទូទូលាយដល់អ្នកជម្ងឺទាំងអស់។ ចាប់ពីសេវាកម្មថែរក្សាមូលដ្ឋាន នៅតាមបណ្តាគ្លីនិកស្ថិតនៅសមាគមន៏រហូតដល់សេវាកម្មឯកទេស នៅក្នុងប្រព័ន្ធមន្ទីពេទ្យក្នុងសមាគមន៏។

គ្លីនិក Raffles Medical នៅគ្លីនិក Raffles Medical នៅភ្នំពេញត្រូវបានបង្កើតពីឆ្នាំ 1992 (មុនឆ្នាំ 2015 គឺជាគ្លីនិក International SOS) ក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មថែ រក្សាសុខភាពតាមស្តង់ដារអត្តរជាតិ សម្រាប់អ្នកជំនាញបរទេសមកធ្វើការនៅ

ទីក្រុងភ្នំពេញ ក៏ដូចប្រជាជននៅទីនេះផងដែរ។ ដោយមានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបរទេស ក៏ដូចជាវិជ្ជបណិត ម្ពុជា ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ អតិថិជននិងទទួលបានការថែរក្សាសុខភាពតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ក្រៅពីនេះគ្រប់អតិថិជនរបស់គ្លីនិកក៏និងទទួលបានការជួយ និងការពិគ្រោះយោបល់ព្យាបាល ពីអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់មន្ទីពេទ្យ Raffles Hospital នៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងករណីចាំបាច់ ដើម្បីធានារាល់ការព្យាបាលទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត ។

ពួកខ្ញុំសូមសន្យាដោយម៉ឺងម៉ាត់ និងសង្ឃឹមបានក្លាយជាដៃគូសុខាភិបាលដែលមានទំនុកចិត្តក្នុងការថែរក្សាសុខភាពដល់អតិថិជននៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។

1. ចក្ខុវិស្ស័យ

ដៃគូដែលមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងវិស័យថែរក្សាសុខភាព

2. ភារកិច្ច

ភារកិច្ចរបស់ Raffles Medical គឺការលើកម្ពស់សុខភាពដោយការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មថែរក្សាសុខភាពគ្រប់វិស័យ

3. តម្លៃស្នូល

Compassion

We put you and your well-being at the centre of all that we do. Treating all with respect, compassion and dignity.

 

Commitment

We will uphold your trust by maintaining the highest professional integrity and standards.

Excellence

We will continually seek advancement and innovation to achieve better healthcare.

Team-based Care

We dedicate and combine our skills, knowleged and experience for your benefit.

Value

We seek always to create and deliver value for you.

A

Assure the Best Outcome

B

Build Seamless Service

C

Create Value

D

Delight with Personalised Care

ពួកខ្ញុំសូមសន្យាដោយម៉ឺងម៉ាត់ ដើម្បីចេញនិងសម្រេចសេវាកម្មជាមួយស្តង់ដាខ្ពង់ ឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាសេវាកម្មបានផ្តល់ឆ្លើយតមទៅតាមរាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជនពឹងទុក ។

សូមអរគុណចំពោះអតិថិជនដែលបានចាប់អាម្មណ៏ដល់សេវាកម្មថែរក្សាសុខភាពរបស់គ្លីនិក Raffles Medical នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។. បើសិនជាអ្នកត្រូវការទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ សូមមេត្តាផ្តល់ព័ត៌មានតាមដូចគំរូខាងក្រោម ក្រុមការងារផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ នឹងទាក់ទងលោកអ្នកដើម្បីទទួលបានការជំនួយ ក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោង នឹងធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះ។

សូមចំណាំក្នុងករណីបន្ទាន់សូមអតិថិជនទូរស័ព្ទមកលេខ +855 23 216 911 ឬទៅដល់គ្លីនិកតែម្តង ឬក៏មន្ទីពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីទទួលបានជំនួយ ។

Loading

MAKE APPOINtMENT

Loading